Game changer 18-20 November

Denne helgen retter seg mot tidligere og nåværende personer med rusproblemer som ønsker å utforske synergieffekten av coaching kombinert med en god yogaprasis

Tone Terum
Publisert 17.11.2016

“Hvordan kan jeg bruke det jeg har lært gjennom vanskeligheter til å støtte meg selv og andre?”

  • Dato: 18-20 November / 16-18 desember
  • Sted: Nøsen yoga retreat center & fjellstue

Helgen er lagt opp med praktiske øvelser, der du vil få en grunnleggende innføring i coachingfaget. Coaching har sitt fundament i positiv psykologi, og baserer seg på at alle mennesker er ressursterke og har en kjerne av gull. 

Det vil også være fokus på praktiske verktøy som gjør deg i stand til sette vanskelige livsopplevelser i et nytt perspektiv, for å på den måten kunne utvikle ditt potensiale. Du vil også bli servert næringsrik mat og motta kyndig yoga veiledning i vakre omgivelser. 

Yogatimene vil bli lagt opp med fokus på god pust, tilstedeværelse i kroppen og ikke minst - litt latter og moro. Slik at vi med balanse i kroppen og et smil om munnen kan rette et ærlig blikk mot oss selv, for å finne ut hva som ikke tjener oss lenger og i hvilken retning vår indre glød driver oss.

Informasjon og påmelding:nosenyoga.no