Yoga, Coaching og Stand-up Comedy

Samling for Back in the Ring og Gangster Yoga. Vi utforsker synergieffekten ved rusproblematikk og hvordan vi kan bygge opp gode vaner som holder i lengden. På Nøsen 16-18 Desember.

Ellen Larsen
Publisert 10.12.2016

"Hvordan kan jeg bruke det jeg har lært gjennom vanskeligheter til å støtte meg selv og andre"

Helgen er lagt opp med praktiske øvelser, der du vil få en grunnleggende innføring i coachingfaget. Coaching har sitt fundament i positiv psykologi og baserer seg på at alle mennesker er ressurssterke og har en kjerne av gull.

Vi ønsker å fokusere på praktiske verktøy som gjør deg i stand til å sette vanskelige livsopplevelser i et nytt perspektiv. Det handler rett og slett om å utvikle ditt potensiale!

Yogatimene vil bli lagt opp med fokus på god pust, tilstedeværelse i kroppen og ikke minst latter og moro. Med balanse i kroppen og et smil om munnen prøver vi å rette et ærlig blikk mot oss selv. Å forske på hva som ikke tjener oss lenger og i hvilken retning vår indre glød driver oss.

Vi gleder oss til god mat, en positiv ånd, latter og yoga i vakre omgivelser på Nøsen.

VELKOMMEN!